Ga verder naar de inhoud

Dyslexie en dyscalculie: drempels en waarde van bijzondere breinen - video

Wat is het?

Lezing over Psyche & brein
Voor personen van 14 tot 99 jaar

“Waarom zien werkgevers dyslexie/dyscalculie niet als pluspunt. We werden krakken in het compenseren.”
Je kunt op de maan wandelen en de Nobelprijs geneeskunde winnen met een leerstoornis.”

In deze webinar laten we zien hoe ons brein de bio-architectuur vormt voor het accuraat en snel lezen en rekenen. Daarnaast staan we stil bij de oorzaken en kenmerken van die personen met dyslexie en dyscalculie. We illustreren hoe deze leerlingen hun studies tot een goed eind kunnen brengen en welke aanpak drempelverlagend kan werken.

We staan ook stil bij de transitie naar de arbeidsmarkt en tonen hoe we riskeren om hidden potentials te missen als we iedereen ‘gelijk’ behandelen.

Kortom Prof. Annemie Desoete illustreert de ‘neurodiversiteit’ en de waarde van het ‘anders-zijn’ bij dyslexie en dyscalculie.


Wie?

Annemie Desoete is als hoogleraar verbonden aan Ugent (o.a. promotor van het associatie onderzoeksplatform typisch en atypisch leren) en als lector verbonden aan de Arteveldehogeschool. Ze voert onderzoek naar leren en leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie) en naar vroege voorspellers en kenmerken, verklarende modellen, comorbiditeit (dubbeldiagnoses) en naar het effect van ondersteuning en geloof in de waarde van diversiteit om tot leren en welbevinden te komen.


Credits