De wetenschap achter de radio

De Pinte

  • Demo

Door middel van drie grote lijnen willen we jou laten kennis maken met radio.
 

  • Wat zijn radiogolven eigenlijk: een duiding van wat de radiogolven zijn en de analogieën met andere gekende verschijnselen (watergolven, geluidsgolven maar vooral met licht). Door middel van een aantal experimenten op 10GHz aan de mensen tonen dat die radiogolven zich gedragen zoals licht; afbuigen, reflecteren, absorberen en zelfs polariseren.
  • De wisselwerking van de zon en de natuur op de radiogolven; door middel van demonstraties met reverse bakens en wisper radio aantonen dat met minimale middelen en minimale vermogens ongelooflijke afstanden kunnen worden afgelegd. Ook de mensen ervan bewust maken dat storingen in die zelfde radiogolven zich evenzeer over de hele wereld kunnen voortplanten en veel schade kunnen aanrichten 
  • De overdracht van informatie; met demonstraties tonen dat de eerste communicatie over radio eigenlijk een digitale communicatie was, de CW. Verder informeren dat ook signalen zoals een stem, muziek, beeld en al wat hoorbaar en zichtbaar is kunnen overgebracht worden via die radiogolven. Ook massaal andere informatie die de wetenschap kan dienen kan gebruik maken van de radio. Denk aan telemetrie, IoT, WIFI enz. ter demonstratie telemetrie via packet radio en APRS en wat de mogelijkheden zijn.
     

Gesproken taal

Nederlands

Leeftijdscategorie

Alle leeftijden

Toepassingsgebieden

  • Technologie & Techniek

Organisatoren

  • Amateur Radio Club De Pinte
  • TLS

Trefwoorden

  • Radio