Ga verder naar de inhoud

Scheepvaart vervuilend? Hoe pakken we dat aan?

Dit is een activiteit van Universiteit Gent

Wat is het?

Lezing over Technologie & Techniek
Voor personen van 12 tot 99 jaar
Dit is een duurzame activiteit

De emissies van de scheepvaart zijn een belangrijke bron van luchtvervuiling en van opwarming van onze aarde. De emissies die zorgen voor luchtvervuiling zijn bijvoorbeeld roet en NOx, en hebben een negatieve impact, lokaal, op onze gezondheid. CO2 aan de andere kant komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en zorgt voor opwarming van de aarde, het zogenaamde broeikasgaseffect.

Hoe kunnen we dit tegengaan? Hoe kan de aandrijving van schepen worden aangepast zodat hun negatieve impact wordt geminimaliseerd? En zodat het dus een duurzaam transportmiddel wordt?

In deze beknopte lezing zal aan de hand van nauw gekozen criteria een redenering worden opgebouwd om te komen tot duurzame technologieën. Technologieën als brandstofcellen, batterijaandrijvingen, en motoren zullen worden geëvalueerd samen met de beschikbare duurzame brandstoffen die hiermee gebruikt kunnen worden.

Ook zal er worden ingegaan op enkele innovatieve projecten, waaruit duidelijk zal blijken dat vandaag al belangrijke stappen worden genomen om een basis te leggen voor een duurzame scheepvaart van morgen.

Wie?

Jeroen Dierickx