Ga verder naar de inhoud

Van (DN)A tot Z(ebravis)

Wat is het?

Rondleiding over Technologie & Techniek
Voor personen van 8 tot 99 jaar

Ben je altijd al gefascineerd geweest door DNA, proefdieren en genetisch onderzoek? Onderzoekers van de UGent geven je een unieke virtuele rondleiding in het Centrum voor Medische Genetica, waarbij je een inkijk krijgt in alle routine maar ook baanbrekende onderzoeken die daar gebeuren.

De mens is, zoals elk levend wezen, een staaltje van groot vernuft. Hoe we als mens zijn, is het resultaat van een complex samenspel van factoren. Eén heel belangrijke factor is onze erfelijke aanleg. Veel van onze eigenschappen, zoals karaktertrekken of hoe we eruitzien, worden immers in belangrijke mate gestuurd vanuit onze genen. Anderzijds spelen ook de omgevingsfactoren zoals voeding en opvoeding een grote rol.

Veranderingen in ons erfelijk materiaal kunnen ook de oorzaak zijn van zeldzame en ook van frequenter voorkomende ziekten, zoals kanker. In het Centrum voor Medische Genetica Gent (CMGG) onderzoeken we met spitstechnologie het genetisch materiaal van patiënten om fouten te vinden die een verklaring kunnen bieden voor hun ziekte. Door een snelle diagnosestelling proberen we inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de ziektes, en aangrijpingspunten te vinden voor nieuwe behandelingen.

Op de dag van de wetenschap stelt het CMGG haar deuren virtueel open om kennis te maken met deze diverse activiteiten. U kan een virtuele rondleiding volgen doorheen verschillende toplaboratoria waarin genen onderzocht worden van A tot Z.