Ga verder naar de inhoud
Hooibeekhoeve NL

Hooibeekhoeve

Hooibeekhoeve is een praktijkonderzoekscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling. Net als het Proefbedrijf Pluimveehouderij is Hooibeekhoeve een proefbedrijf van de provincie Antwerpen. Hooibeekhoeve richt zich in de eerste plaats tot melkveehouders door nauw samen te werken met hen bij het onderzoek naar duurzame en rendabele dier- en milieuvriendelijke oplossingen voor uitdagingen binnen de sector. Zo werkt Hooibeekhoeve onder meer rond smart farming, water- en energiemanagement, jongveeopok, ammoniakemissie en bodembewerking. We hebben de ambitie om het brede publiek dichter bij landbouw te brengen; via boerderijbezoeken (voor scholen en verenigingen) en door in te zetten op de professionalisering van landbouweducatie door in te spelen op onderwijstrends. Scholen en verenigingen kunnen inschrijven voor een educatief bezoek aan Hooibeekhoeve of aan een boerderij in hun buurt.

logo

Activiteiten aan het laden ...