Ga verder naar de inhoud
Stem logo

STEM-platform

Het STEM-platform is in 2012 opgericht door de Vlaamse overheid als hét adviesorgaan over het STEM-actieplan - ondertussen de STEM-agenda 2030- en alle STEM-materies.

Het is een onafhankelijke groep experten, aangeduid door de Vlaamse regering, die hun kennis, ervaring en netwerk inzetten. Ze stellen doelstellingen en concrete acties voor, suggereren prioriteiten, werken aan partnerschappen en draagvlak en bewaken de continuïteit en de structurele verankering. Ze waken over de geïntegreerde uitvoering van het STEM-actieplan, om te vermijden dat acties worden opgezet zonder samenhang en afstemming.

VLAIO treedt op als operationele regisseur. Hierbij neemt zij de trekkersrol op zich om meer afstemming te bereiken tussen de verschillende initiatieven, met respect voor de rol van elke entiteit. Er is een nauwe samenwerking tussen VLAIO en het STEM-platform.

logo

Activiteiten aan het laden ...